Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/12/5015 Quyết định tuyển dụng viên chức đợt 1 2015
02/01/2024 Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP
29/12/2023 Thông báo lần 2 về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023
08/12/2023 Các phụ biểu của dự toán NSNN năm 2024
08/12/2023 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2024
06/12/2023 Thông báo xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2023.
06/12/2023 Thông báo đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023.
06/12/2023 Quyết định chi tiền Tết dương lịch 1.1.2024
09/11/2023 Quyết định chi tiền 20.11.2023
06/10/2023 Quyết định chi tiền 20.10.2023
12/09/2023 Quyết định chi tiền nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2023.
18/08/2023 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023
18/08/2023 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023
16/08/2023 Quyết định chi tiền 2.9.2023
16/05/2023 Quyết định chi tiền 1.6.2023
21/04/2023 Thông báo v/v xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tự chủ.
06/04/2023 Quyết định chi tiền Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023
06/04/2023 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2023
04/04/2023 Thông báo số 1112/TB-ĐHTN ngày 24/3/2023 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 cấp ĐHTN
27/02/2023 Công văn 578/ĐHTN-PCTĐ ngày 24/02/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của ĐHTN