Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú
Báo cáo tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2022-2023

Báo cáo tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, sáng ngày 31/10/2023, tàixỉu online đã tổ chức Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú với công tác chính quyền địa phương các cấp.

Xem thêm
Kế hoạc kiểm tra sinh viên ở ngoại trú năm học 2023-2024

Kế hoạc kiểm tra sinh viên ở ngoại trú năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm
Báo cáo tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Báo cáo tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Quản lý sinh viên nội, ngoại trú luôn là một trong những công tác được quan tâm của Nhà trường, nhất là trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng có nhiều biến động khó lường và nhiều cám dỗ

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch về công tác HSSV năm học 2022-2023, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2021-2022

Xem thêm
Báo cáo hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2020-2021

Báo cáo hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2020-2021

Nhà trường đã và đang triển khai đề án giao khoán công tác bảo vệ, ANTT trong nhà trường cho tổ bảo vệ theo hướng chủ động thực hiện chức trách và tổ chức bộ máy, đảm bảo quy định về nội quy làm việc của nhà trường

Xem thêm
Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và Nghị quyết tháng 10 năm 2010 của Đảng ủy Nhà trường, ngày 23/10/2020 tàixỉu online đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú

Xem thêm
Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020 năm 2020

Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020 năm 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 23/10/2020, tàixỉu online đã tổ chức Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú với công tác chính quyền địa phương các cấp.

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch về công tác HSSV năm học 2020-2021, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Xem thêm
Kế hoạc bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự năm học 2020-2021

Kế hoạc bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự năm học 2020-2021

tàixỉu online - Đại học Thái Nguyên ban hành kế hoạch công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm học 2020-2021

Xem thêm
Kế hoạch triển khai công tác quản lý sinh viên ở ngoại trú năm học 2019-2020

Kế hoạch triển khai công tác quản lý sinh viên ở ngoại trú năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 649/KH-ĐHTN-CT HSSV ngày 17/4/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái nguyên

Xem thêm
Kế hoạch kiểm tra sinh viên ở ngoại trú đợt 1 năm học 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra sinh viên ở ngoại trú đợt 1 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ về công tác HSSV năm học 2019-2020. Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên ở ngoại trú năm học 2019-2020 như sau

Xem thêm
Báo cáo hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2018-2019

Báo cáo hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2018-2019

Quản lý sinh viên nội, ngoại trú luôn là một trong những công tác được quan tâm của Nhà trường, nhất là trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng có nhiều biến động khó lường và nhiều cám dỗ

Xem thêm
Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2018-2019

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và NGhị quyết tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy Nhà trường, ngày 20/9/2019 tàixỉu online đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú

Xem thêm
Hội nghị tổng kết An ninh trật tự và quản lý sinh viên nội, ngoại trú, năm học 2018-2019

Hội nghị tổng kết An ninh trật tự và quản lý sinh viên nội, ngoại trú, năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH Nhà trường về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2018-2019.

Xem thêm
Quyết định thành lập đội An ninh xung kích khu nội trú KTX A và K

Quyết định thành lập đội An ninh xung kích khu nội trú KTX A và K

Căn cứ Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07/9/2012 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc Ban hành quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng trong tàixỉu online

Xem thêm
Thông báo kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát khu nội trú

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát khu nội trú

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2019, ngày 05/4/2019 tàixỉu online đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát khu nội trú

Xem thêm
Báo cáo công tác An ninh trật tự và quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú năm học 2017-2018

Báo cáo công tác An ninh trật tự và quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú năm học 2017-2018

Công tác ANTT thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đao của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phòng ban, các khoa, đặc biệt sự phối hợp với chính quyền, Công an xã Quyết Thắng

Xem thêm
Bảng thống kê số lượng phòng ở nội, ngoại trú cho sinh viên K50 mới nhập trường

Bảng thống kê số lượng phòng ở nội, ngoại trú cho sinh viên K50 mới nhập trường

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ở cho sinh viên K50, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tàixỉu online sau khi rà soát KTX và phối hợp cùng chính quyền địa phương để thống kê chỗ ở cho sinh viên như sau

Xem thêm