Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Báo cáo
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 365/KH-ĐHNL-QLCL ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng tàixỉu online v/v lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát mức độ hài long của sinh viên về các điều kiện hỗ trợ học tập, sinh hoạt, các công tác đảm bảo chế độ chính sách xã hội, KTX, chăm sóc sức khỏe, học tập, các phong trào Đoàn, Hội,...

Xem thêm