Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 365/KH-ĐHNL-QLCL ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng tàixỉu online v/v lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

Xem thêm
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/7/2023 v/v công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2023

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Xem thêm
Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Đường link và Hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2021-2022

Xem thêm
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1094/KH-ĐHNL-QLCL ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng tàixỉu online về việc lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Xem thêm
Thông báo về việc khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021

Thông báo về việc khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021

Căn cứ vào Thông báo số 881/TB-ĐHNL-CT HSSV ngày 10/9/2021 về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2020-2021

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2020-2021

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2020-2021

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động liên quan đến khóa đào tạo

Xem thêm