Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên
Thông báo về việc tham gia BHYT  bắt buộc đối với sinh viên năm học 2023-204

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2023-204

Căn cứ công văn số 1210/HD-ĐHTN-BHXH, ngày 28/7/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo triển khai công tác BHYT cho SV K55 năm 2023

Thông báo triển khai công tác BHYT cho SV K55 năm 2023

Căn cứ công văn số 1210/HD-ĐHTN-BHXH ngày 28/7/2023 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-204

Xem thêm
Tổng hợp sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023

Tổng hợp sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện hướng dẫn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023

Xem thêm
Thông báo về triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với sinh viên tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Thông báo về triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với sinh viên tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Thực hiện công văn số 1331/BHXH-QLT, ngày 24/10/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K53, K54, SV hệ liên thông và VB2 nhập học năm 2021, 2022

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy K53, K54, SV hệ liên thông và VB2 nhập học năm 2021, 2022

Căn cứ vào Tờ trình của phòng QT-PV ngày 20/10/2022 về việc đề xuất phương án khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên hệ chính quy khóa 53, khóa 54 của trường ĐHNL

Xem thêm
Thông báo triển khai công tác BHYT cho sinh viên K54 năm 2022

Thông báo triển khai công tác BHYT cho sinh viên K54 năm 2022

Căn cứ vào Công văn số 1533/HD-ĐHTN-BXH ngày 06/9/2022 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022

Xem thêm
Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2021-2022

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2021-2022

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ vào công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021

Xem thêm
Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020;

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ vào công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020

Xem thêm