Bảng xếp hạng tàixỉu online

Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo số 3 về tổ chức Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

27/10/2023 18:10 - Xem: 345
Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU), sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024). Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2024.

Hội nghị ESAFS là chuỗi các cuộc họp khoa học được tổ chức hai năm một lần nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cập nhật giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy Nghiên cứu & Phát triển và phổ biến kiến thức và công nghệ thu được liên quan đến khoa học đất. Chuỗi hội nghị này của ESAFS được tổ chức nhằm thực hiện một phần mục tiêu trên, luân phiên giữa các quốc gia thành viên, do đó cho phép sự tham gia bình đẳng của các nhà khoa học đất địa phương và trao đổi thông tin địa điểm một cách công bằng. Tiếp nối các hội thảo rất thành công trước đó được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan (ESAFS 2017), Đài Bắc, Đài Loan (ESAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia (ESAFS 2022), ESAFS 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 26-29/3, 2024. ESAFS 2024 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội khoa học đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam.

Ban tổ chức:

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS),

Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á ( ESAFS),

Đại học Thái Nguyên (TNU),

Phối hợp với:

Viện Thổ nhưỡng nông hoá (SFRI),

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (TUAF),

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (TNUE),

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (ISTNU).

Chủ đề hội thảo ESAFS 2024: Sức khoẻ đất và phát triển bền vững

Mục tiêu hội thảo:

- Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức vô giá giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt tại các nước Đông và Đông Nam Á.

- Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các hiệp hội thành viên và mạng lưới.

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường.

Diễn giả chính

Chủ đề hội thảo và hội đồng:

TT

Chủ đề hội thảo /Sessions

 

Thành viên hội đồng chủ đề Session hội thảo ESAFS 2024

 

1

 Sức khỏe đất (Nguyên tắc và Thực hành)

 • PGS.TS.Trần Minh Tiến (Session Chair), Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hóa (SFRI), Việt Nam
 • GS.TS. Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Việt Nam
 • TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam.

2

 Độ phì đất và dinh dưỡng thực vật cho an toàn thực phẩm

 • Prof. Steve Shirtliffe, Diễn giả chính,  Đại học Saskatchewan Canada (Session Chair)
 • GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà, Trường Đại học Nông lâm Huế, Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, Trưởng chi hội Khoa học đất Thái Nguyên, TUAF
 • TS. Hà Văn Thuân, Đại học Saskatchewan, Canada

3

 Phân loại và lập bản đồ đất, đánh giá đất và sử dụng đất

 • GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch hội thảo, ESAFS 2024, Bí thư đảng Uỷ, Chủ tịch HĐ TUAF, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng SFRI, Chi hội trưởng Khoa học đất Viện TNNH, Việt Nam
 • GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, chi hội Khoa học đất Thái Nguyên, TUAF, Việt Nam

4

 Sinh thái đất, đa dạng sinh học và các bệnh truyền qua đất

 • PGS TS. Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch hội thảo ESAFS 2024, Giám đốc TNU, Việt Nam
 • GS.TS, Phạm Văn Toản, Phó giám đốc VAAS, Việt Nam
 • PGS.TS. Hồ Ngọc Sơn, phó khoa Lâm Nghiệp, TUAF, Việt Nam

5

 Thông tin đất và chuyển đổi số

 • PGS TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp, chi Hội trưởng Hội khoa học đất Viện MTNN Việt Nam
 • TS. Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Địa tin học, TUAF, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi, TUAF, Việt Nam

6

 Giảm thiểu và cô lập Carbon trong hệ thống đất/cây trồng

 • GS. Xiaoyuan Yan – Phó chủ tịch Viện Khoa học Môi trường, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, phó Hội khoa học Đất Trung Quốc, Diễn giả chính (Session Chair)
 • PGS.TS. Phạm Quang Hà, Phó chủ tịch Hội khoa học đất Việt Nam VSSS, Việt Nam
 • TS. Umakant Mishra, phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Livermore – USA

7

 Sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

 • GS TS. Võ Quang Minh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam
 • TS. Umakant Mishra, phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Livermore – Mỹ
 • PGS.TS. Đỗ Thị Lan, Trưởng khoa Môi trường, TUAF, Việt nam

8

 Ô nhiễm đất, thoái hóa đất và xử lý đất

 • GS. Ravi Naidu, Diễn giả chính, Giám đốc trung tâm GCER, đại học Newcastle – Úc (Session Chair)
 • GS. Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt nam
 • TS. Peter Sanderson, tổ chức Tetra Tech Coffey, Úc
 • TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam

9

Quản trị đất đai để phát triển bền vững

 • PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • TS. Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng Ký và Dữ Liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Huy Trung, khoa Quản lý tài nguyên, TUAF, Việt Nam

10

 Đất vùng cao

 • GS. Đặng Văn Minh (Session Chair), Diễn giả chính, TUAF, Việt Nam
 • PGS.TS. Đào Châu Thu, UV hội VSSS, Việt Nam
 • TS. Nguyễn Duy Hải, khoa Môi trường, TUAF, Việt Nam

11

 Đất ngập nước: Sử dụng và bảo tồn

 • GS.TS. Phan Liêu, Phó Chủ tịch VSSS, Việt Nam
 • PGS.TS. Phạm Quang Hà, Phó chủ tịch VSSS, Việt Nam
 • GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, khoa Quản lý TN, TUAF, Việt Nam

12

 Chính sách đất đai trong hệ thống chuyển đổi an toàn thực phẩm

 • PGS TS. Nguyễn Văn Bộ, Phó chủ tịch VSSS, Việt Nam
 • Dr. Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Năng Ký và Dữ Liệu thông tin đất đai , Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
 • PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông Hoá SFRI, Việt Nam

13

 Giáo dục, Khuyến nông về tài nguyên đất và quản lý đất đai

 • GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, Chi hội khoa học đất Thái Nguyên, TUAF, Việt Nam
 • PGS.TS.Trần Trọng Phương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA, Việt nam
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, Trưởng chi hội Khoa học đất Thái Nguyên TUAF, Việt nam
 • TS.Hoàng Hữu Chiến, khoa Quản lý tài nguyên, TUAF, Việt Nam

14

 Đất Serpentine 

 • GS. Zeng-Yei Hseu (Session Chair), Đài Loan
 • TS. Nguyễn Quốc Định, Trưởng ban phát triển Đại học Phenikaa, Chi hội khoa học đất Viện MTNN

15

 Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu đất

 • TS. Umakant Mishra, Diễn giả chính (Session Chair), Mỹ
 • GS TS. Nguyễn Ngọc Minh, Chi hội trưởng Khoa học đất Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Môi trường và Kiến trúc, Đại học Kansas, Mỹ

Báo khoa học hỗ trợ

1. Science of the Total Environment Journal (Q1) – Tạp chí Khoa học về môi trường tổng thể

2. Environmental Pollution Journal (Q1) – Tạp chí Ô nhiễm môi trường 

3. Soil Science Society of America Journal (SSSAJ) (Q1) - Tạp chí Khoa học đất Mỹ

4. PEDOSPHERE Journal  (Q1) - Tạp chí xuất bản của Hiệp hội Khoa học đất Trung Quốc

5. Environmental Science and Pollution Research Journal – Tạp chí Nghiên cứu khoa học môi trường và ô nhiễm (Q2)

6. Journal of Soils and Sediments (Q2) - Tạp chí Đất và Trầm tích

7. Tạp chí Khoa học và công nghệ đại học Thái Nguyên (Ấn phẩm hội thảo ESAFS 2024, giảm giá phí)

8. Báo Khoa học Đất Việt Nam (Giảm giá phí cho ESAFS 2024)

Ngày quan trọng:

Nộp tóm tắt: Trước 30/10/2023

Thông báo chấp nhận tóm tắt: 15/11/2023

Đăng ký Nộp phí sớm: Trước ngày 30/11/2023

Lịch trình: 

Ngày

Chương trình

Thứ hai, 25/03/2024

Đến nơi, Đăng ký và Đón tiếp đại biểu

Thứ ba, 26/03/2024

Lễ khai mạc, Bài phát biểu diễn giả chính, Tiệc trưa,

Chuyến đi giáo dục trong hội thảo, Tiệc tối

Thứ Tư, 27/03/2024

Các phiên chủ đề của Hội thảo, Phiên poster, Trưng bày gian hàng hội thảo, Phát biểu bế mạc, Dạ tiệc

Thứ Năm - Thứ Sáu, 28-29/03/2024

Chuyến đi thực tế sau hội thảo (Khởi hành từ thành phố Thái Nguyên đến Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long)

Thứ bảy, 30/03/2024

Khởi hành về nước

 

Hình thức hội thảo:

Hội thảo chuyên đề bao gồm bài thuyết trình các diễn giả chính, bài thuyết trình và trình bày poster. Các bài thuyết trình sẽ được lựa chọn dựa trên các bản tóm tắt được gửi. Một chuyến tham quan thực địa hội thảo chuyên đề kéo dài hai ngày cũng được lên kế hoạch

 Phí đăng ký:

 

 

         Người tham gia

   Nộp phí sớm
(Trước ngày 30 tháng 11 năm 2023)

Nộp phí giá thông thường

(1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024)

Nộp phí Đăng ký tại chỗ

(16 tháng 2 năm 2023 đến 16 tháng 3 năm 2024)

Người tham gia quốc tế

300 USD

400 USD

500 USD

Sinh viên quốc tế

100 USD

200 USD

350 USD

Phí Tour sau Hội thảo

USD220

USD240

USD260

Người tham gia Quốc tế được mời

 

Đại học Thái Nguyên tài trợ

Người tham gia địa phương

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây:  

 

Chi tiết thông tin, xin vui lòng liên hệ: Ban thư ký hội thảo ESAFS 2024

GS. Nguyễn Thế Hùng ([email protected])

TS. Dương Văn Thảo ( [email protected])

TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải ([email protected])

TS. Nguyễn Thị Giang ([email protected])

Website: 

Email: [email protected]

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: